RODO
KOŁO EMERYTÓW PSP
NSZZ Solidarność
Statystyki
Licznik Odwiedzin
Dzisiaj6
Wczoraj36
Wizyt w tygodniu6
Wizyt w miesiącu351
Łącznie wizyt170002

VCNT - Visitorcounter
Kalendarz
Zegar
POGODA

 

tel. (54) 280 37-37 (54) 280 91-53 Herb

woj. kujawsko-pomorskie
ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin


TELEFONYALARMOWE:     998    112

 

 

INFORMUJEMY, ŻE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYPINIE POSIADA NOWĄ AKTUALNĄ STRONĘ POD ADRESEM

http://rypin.kujawy.psp.gov.pl

 


Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania tutaj

 

WAMPIRIADA 2020

20 lutego strażacy z powiatu rypińskiego wzięli udział w akcji oddawania krwi "Wampiriada 2020". Po zbiórce na placu Komendy Powiatowej PSP w Rypinie 41 chętnych funkcjonariuszy i druhów OSP udało się do Zespołu Szkól Nr 2. Dzięki wspólnej akcji oddano 35 litrów krwi.


 

NABÓR DO SŁUŻBY 2020 r.

 

Komunikat nr 4

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Komunikat nr 3

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnegoKomunikat nr 2

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Komunikat nr 1

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

NABÓR DO SŁUŻBY w KP PSP w RYPINIE

2020 r.

Ogłoszenie o naborze w 2020 r.

 

ĆWICZENIA DOSKONALĄCE

W dniach 21-23 stycznia Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego st. kpt. Marek Ruciński funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu przeprowadził szkolenie doskonalenia zawodowego dla strażaków Komendy Powiatowej w Rypinie. Podczas trzydniowych zajęć funkcjonariusze mogli utrwalić i pogłębić sobie wiedzę z zagadnień KPP takich jak; ocena wstępna poszkodowanego, prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej, bezpieczeństwo własne itp. Odbyły się również ćwiczenia obiektowe, w których motywem przewodnim była ewakuacja poszkodowanego. Zajęcia prowadzono w budynku byłej kaszarni w Rypinie, na nasypie kolejowym w Zakroczu, oraz na akwenie wodnym w Balinie. Składamy serdeczne podziękowanie st. kpt. Markowi Rucińskiemu za poświęcony czas, oraz profesjonalne prowadzenie zajęć.


NABÓR DO SŁUŻBY

Komunikat nr 6

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie powiatowej PSP w Rypinie

Komunikat nr 5

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP SKRWILNO ZA ROK 2019

W dniu 18.01.2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Skrwilno podsumowujące 2019 rok. Na zebraniu druhowie Zbigniew Bojarski, Henryk Kopacki, Mirosław Krukowski, Remigiusz Ronowicz, Albin Szymański oraz Marcin Rempuszewski zostali odznaczeni "Krzyżami Zasługi" które wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Ramlau. W zebraniu udział również wzięli: Wójt Gminy Skrwilno - Dariusz Kolczyński, Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Cegłowski, Komendant Powiatowy PSP w Rypinie - st. bryg. Grzegorz Łydkowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Jan Góralczyk. Odznaczonym serdecznie gratulujemy.


NABÓR DO SŁUŻBY

Komunikat nr 4

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnegoNARADA W KP PSP W RYPINIE ZA ROK 2019

W dniu 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyła się narada służbowa, na której dokonano podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Rypinie i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu rypińskiego za rok 2019. W naradzie uczestniczyli: Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Sławomir Herbowski, Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dh Piotr Tomaszewski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie dh Jan Pankowski, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz prezesi i druhowie OSP. Podczas narady poruszone zostały tematy dotyczące realizacji zakupów w ramach dotacji budżetowej dla jednostek OSP. Omówiono również wyniki inspekcji operacyjno – technicznej w OSP w 2019 r., analizę wyszkolenia, wyniki przeglądu technicznego sprzętu i wyposażenia jednostek.  Przedstawiona została także działalność Komendy Powiatowej PSP w Rypinie w kontekście kampanii społecznych MSWiA oraz Komendanta Głównego PSP. W trakcie narady głos zabrał Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, realizację zakupów sprzętu dla OSP oraz przedstawił plany na rok 2020.
NABÓR DO SŁUŻBY

Komunikat nr 3

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Komunikat nr 2

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

 

ANIMUS FORTIS(Mężny Duch)

więcej

 

NABÓR DO SŁUŻBY

Komunikat nr 1

 

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

 

Jubileusz 25 - lecia pracy i służby

W dniu 30 grudnia br. podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie bryg. Andrzej Górecki wraz z pracownikami Komendy, podziękował  za 25 - lecie  dotychczasowej pracy i służby st. ogn. Lidii Rafalskiej, wręczając jej list gratulacyjny. Wyróżnionej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


Nagroda Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

23 grudnia podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego – bryg. Andrzej Górecki wręczył st. asp. Januszowi Okraszewskiemu za duże zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.Życzenia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.

 

 

Nabór do służby w KP PSP w Rypinie 2019 r.

Ogłoszenie o naborze do służby

 

Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej PSP w  Rypinie

19 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Cegłowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Barbara Górecka - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rypin, Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński, Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin, bryg. Robert Wiśniewski - Komendant Miejski PSP w Toruniu, insp. Paweł Cichacki - Komendant Powiatowy Policji w Rypinie, ks. Kanonik Andrzej Krasiński -  Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, Waldemar Murawski - Przewodniczący Podregionu NSZZ Solidarność, dh Jan Pankowski - Prezes Powiatowy ZOSP w Rypinie.

Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski podziękował strażakom za zaangażowanie w przeprowadzonych akcjach, a także w pracach na rzecz tutejszej jednostki oraz złożył wszystkim zgromadzonym i przybyłym na spotkanie i ich rodzinom życzenia Bożonarodzeniowe.


 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W UZGODNIENIU Z KOMENDANTEM

GŁÓWNYM PSP,

DZIEŃ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK)

ZOSTAŁ WYZNACZONY DNIEM WOLNYM OD PRACY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W RYPINIE,

DLA FUNKCJONARIUSZY W CODZIENNYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY ORAZ DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH-

W TYM DNIU URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY.

Ćwiczenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego

5 grudnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne w ramach sprawdzenia Zewnętrznego Planu Operacyjno–Ratowniczego, opracowanego dla zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Starorypinie. Ćwiczenia przeprowadzono jako doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi służbami, organizacjami i instytucjami w sytuacjach powstania  zdarzenia o charakterze poważnej awarii przemysłowej.  Udział w ćwiczeniach wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, funkcjonariusze z  KP PSP w Rypinie, funkcjonariusze z  KW PSP w Toruniu, Komendant Powiatowy Policji w Rypinie insp. Paweł Cichacki, przedstawiciel WIOŚ z Bydgoszczy, przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Starorypinie Jarosław Rutkowski. Ćwiczenia te pozwoliły opracować wspólne działania podczas pożaru strumieniowego gazu wypływającego ze zbiornika  powstałego na terenie zakładu." 100 litrów krwi na 100 - lecie PCK"

5 grudnia  2019 r. w Zespole Szkól nr 2 w Rypinie odbyła się akcja zorganizowana przez Starostę Rypińskiego Jarosława Sochackiego  pn. " 100 litrów krwi na 100 - lecie PCK" Celem inicjatywy było zebranie jak największej ilości krwi. Udział w niej wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy.Nagroda Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu

29 listopada 2019 r. podczas zmiany służbowej, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu otrzymał mł. ogn. Sławomir Matyjasik. Uroczystego wręczenia wyróżnienia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski. Wyróżnionemu funkcjonariuszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


ĆWICZENIA

25 listopada na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. w Puszczy Miejskiej, odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie przygotowania strażaków PSP  oraz druhów OSP z KSRG do podjęcia działań ratowniczo - gaśniczych w  przypadku wystąpienia pożaru wysypiska śmieci. W ćwiczeniach brały udział trzy zastępy z JRG w Rypinie oraz trzy zastępy OSP KSRG( Rogowo, Sadłowo, Skrwilno).
ZDARZENIA

W dniu 22 listopada w godzinach wieczornych do SKKP w Rypinie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem w m. Puszcz Miejska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Mazda CX5 znajdujący się na poboczu, natomiast zabite zwierzę blokowało jeden pas ruchu. Samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie z nich znajdowały się poza pojazdem i udzielana im była pomoc medyczna przez ratowników medycznych, natomiast trzecia osoba była uwięziona w pojeździe. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych strażacy wykonali do niej dostęp, a następnie ewakuowali ją na noszach typu deska i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania  przez tereny leśne.

Szkolenie z przenośnych agregatów prądotwórczych

21 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji przenośnych agregatów prądotwórczych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Pana Tadeusza Zielenkiewicza, udział w nich wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz druhowie OSP z powiatu rypińskiego.

Nowy sprzęt z RPO dla strażaków OSP z powiatu rypińskiego i lipnowskiego

W środę 20 listopada w Zespole Szkół w Skrwilnie miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowe ubrania specjalne oraz drabinę przekazano jednostkom OSP z  powiatu rypińskiego i lipnowskiego. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński. W przekazaniu  uczestniczyli między innymi:

- Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zbigniew Sosnowski,

- Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Paweł Zgórzyński,

- Dyrektor Biura Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w Toruniu druh Piotr

Tomaszeski,

- Komendant Powiatowy PSP w Rypinie - st. bryg. Grzegorz Łydkowski,

- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie - bryg. Andrzej Górecki,

- Władze samorządowe z powiatów lipnowskiego i rypińskiego,

- Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych i Gminnych OSP,

- Delegacje jednostek OSP, które otrzymały sprzęt.


 

Przekazanie samochodów pożarniczych do OSP Rogowo i OSP Stary Kobrzyniec

16 listopada 2019 r. na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie  odbył się uroczysty apel, podczas którego otwarto nowo wyremontowany Wiejski Dom Kultury wraz ze strażnicą oraz nastąpiło przekazanie pojazdów pożarniczych. Nowy samochód GBA 3/28 Renault Midlum otrzymała OSP Rogowo a dotychczas użytkowany przez nią samochód GBA 2,5/16 Star Man został przekazany dla OSP Stary Kobrzyniec. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem  meldunku Vice Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Leszkowi Kukowskiemu przez Komendanta Gminnego druha Zbigniewa Czaplińskiego. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt, powitania przybyłych gości dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie druh Dariusz Trymes. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, Członek Zarządu Województwa Aneta Jędrzejewska, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Zgórzyński, Wójt Gminy Rogowo Zbigniew Zgórzyński, Radny Powiatu Ziemowit Kłosowski oraz duchowieństwo. Na zaproszenie odpowiedzieli również samorządowcy i druhowie z sąsiednich jednostek OSP jak i lokalna społeczność. Po przekazaniu kluczyków do samochodów ratowniczo – gaśniczych,  poświęcenia pojazdów dokonał proboszcz parafii pw. św Bartłomieja w Rogowie ksiądz Marek Zacieski. W  podziękowaniu za przybycie gościom wręczono pamiątkowe statuetki. Całkowity koszt zakupu samochodu to 779.820 zł a środki na jego zakup pochodziły z;  KSRG, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz Gminy Rogowo.

Awanse i 25 - lecie pracy i służby w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie

W dniu 13 listopada br. podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st.  bryg. Grzegorz Łydkowski wraz z pracownikami komendy wręczył decyzje o nadaniu pierwszego  stopnia  podoficerskiego  podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu nadbrygadiera Janusza Halaka, sekcyjnemu Grzegorzowi Chudowolskiemu i  sekcyjnemu Kamilowi Skowrońskiemu. Podziękował również za 25 - lecie  dotychczasowej pracy i służby asp. Jolancie Szymańskiej wręczając jej list gratulacyjny. Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji NSN 2019

 

11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, oraz strażacy zmiany służbowej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Dokonano na niej uroczystego podniesienia flagi państwowej i odczytano okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. Po uroczystości delegacja na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Rypinie udała się na oficjalne obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowane przez władze samorządowe miasta oraz powiatu rypińskiego.

Kolejną częścią obchodów Święta Niepodległości było spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Pan Prezydent wziął udział w uroczystości nadania nazwy skwerowi „100-lecia Odzyskania Niepodległości”, przy ul. Powstania Styczniowego a także wspólnie z tłumnie przybyłymi mieszkańcami miasta i powiatu rypińskiego na placu przy ul. Nowy Rynek śpiewał pieśni patriotyczne. Wśród osób towarzyszących prezydentowi i zaproszonych przez Burmistrza miasta Rypin Pana Pawła Grzybowskiego i Starostę rypińskiego Pana Jarosława Sochackiego gości byli; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Błażej Spychalski, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP - Grażyna Ignaczak - Bandych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Anna Gembicka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcin Romanowski, Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Woś, Wojewoda Kujawsko- Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, posłowie, europosłowie, Kujawko - Pomorski Komendant Wojewódzki nadbrygadier - Janusz Halak, Komendant Powiatowy PSP w Rypinie - st. bryg. Grzegorz Łydkowski , radni powiatu, miasta, wójtowie, samorządowcy i duchowieństwo.Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

8 listopada 2019 roku na terenie KP PSP w Rypinie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Do końcowego egzaminu przystąpiło 33 druhów z terenu powiatu rypińskiego. Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem Pani kpt. Anny Kornetowskiej z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu, sprawdziła teoretyczne i praktyczne przygotowanie strażaków ochotniczych  straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zaświadczenia ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym otrzymali wszyscy zdający.

Za udział w szkoleniu i jego ukończenie wszystkim druhom podziękował Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie bryg. Andrzej Górecki, który wraz z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP druhem Janem Pankowskim wręczył świadectwa ukończenia szkolenia.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.

 

Spotkanie z administratorami budynków

W dniu 7 listopada br. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się spotkanie z administratorami budynków wielorodzinnych, oraz przedstawicielami władz samorządowych dotyczące kampanii edukacyjno - informacyjnej pod hasłem " Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski. Tematyką spotkania było omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu grzewczego w kontekście obowiązków ustawowych nałożonych na administratorów budynków wielorodzinnych. Problematykę tę przedstawili; młodszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych mł. asp. Marcin Czarnecki, oraz zastępca dowódcy JRG w Rypinie mł. bryg. Cezary Nowiński.


AWANSE W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W RYPINIE

W dniu 5 listopada 2019 r. podczas zmiany służbowej  Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski wręczył st. str. Kamilowi Skowrońskiemu i st. str. Grzegorzowi Chudowolskiemu, decyzję o mianowaniu na stanowisko młodszego ratownika w służbie stałej. Wyżej wymienieni funkcjonariusze zakończyli trzyletni okres służby przygotowawczej. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


Nowy samochód w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie.

Komenda Powiatowa PSP w Rypinie pozyskała przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz samorządów; Powiatu rypińskiego, Miasta Rypin, Gminy Rogowo, Gminy Brzuze, Gminy Skrwilno i Gminy Rypin, nowy lekki samochód rozpoznania chemicznego Ford Transit Connect. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się namiot pneumatyczny  NPS 27 wyposażony w nagrzewnicę olejową. Może on być wykorzystywany jako namiot ratowniczy, zabezpieczenia medycznego, kwatermistrzowski oraz jako część składowa mobilnego systemu dekontaminacyjnego.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Strona 1

Strona 2

Strona 3


W dniu 12 października 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie zakończył się Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Do końcowego egzaminu przystąpiło 42 druhów z powiatu rypińskiego i lipnowskiego. Dodatkowo 28 osób odnowiło uprawnienia medyczne(recertyfikacja). Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zaliczyli egzamin pisemny oraz praktyczny, uzyskując tytuł ratownika. Pozwala to druhom na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia w miejscu zdarzenia. Odpowiednie zaświadczenia wręczyli przedstawiciele firmy edukacyjnej przeprowadzającej kurs oraz dowódca JRG mł. bryg. Dariusz Łęgosz.


26 września 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyła się odprawa kadry kierowniczej PSP  województwa kujawsko-pomorskiego.W spotkaniu uczestniczył  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz W trakcie narady zostały również wręczone promesy na kwotę 87 tys zł dla 17 jednostek OSP z naszego województwa. Z terenu powiatu rypińskiego promesy otrzymały, OSP Rypin - 5 tysięcy złotych i OSP Kowalki - 4 tysiące złotych.

 

 

APEL

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYPINIE

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie apeluje o rozwagę i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi różnego rodzaju urządzeń grzewczych. Skutki pożaru sadzy w przewodach kominowych mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi ludzkie życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy bezwzględnie dokonać przeglądów instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te przeprowadzają kominiarze, w przypadku przewodów kominowych, a także specjalistyczne serwisy w przypadku instalacji gazowych, kotłów opalanych paliwem stałym, olejem opałowym i gazem. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w dużym stopniu zmniejsza ilość zdarzeń, których bezpośrednią przyczyną powstania jest niesprawność instalacji i urządzeń grzewczych, nie spełniających podstawowych parametrów. Państwowa Straż Pożarna  w Rypinie z nadejściem sezonu grzewczego corocznie notuje dużą liczbę pożarów, których przyczyną jest nieostrożność i brak zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, popiołu) z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej 4 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem stałym – węgiel, drewno) oraz co najmniej 2 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem płynnym i gazowym – olej opałowy oraz gaz). Ponadto konieczne jest sprawdzenie działania kratek wentylacyjnych, co w bardzo szczelnych pomieszczeniach ma istotny wpływ na wymianę powietrza.

W rażących przypadkach naruszania przepisów ppoż. strażacy uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenie polegające na używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia – informuje mł. asp. Marcin Czarnecki, młodszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych.

Pamiętajmy, stopień bezpieczeństwa zależy od nas samych. Zadbajmy, aby był on jak największy.

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbywają się dwa kursy doskonalące dla druhów OSP. Strażacy szkolą się z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do działań w akcjach ratowniczo - gaśniczych tzw. kurs OSPP. W szkoleniach bierze udział 85 druhów.


Nadanie medalu Zasłużony dla Pożarnictwa dla Szkoły Podstawowej w Skudzawach

W dniu 2 września bieżącego roku Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolonego w Szkole Podstawowej w Skudzawach. Podczas uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rypinie druh Jan Pankowski wręczył na ręce Pani mgr Hanny Insadowskiej – dyrektor szkoły Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Medal został nadany szkole przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu w dowód uznania za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym wybitne osiągnięcia uczniów placówki w Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursie plastycznym.

List Sekretarza Stanu w MSWiA - POBIERZ

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

SŁOWO WSTĘPNE - pobierz

TRYB I ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ZADANIE PUBLICZNE "DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2019 ROKU" - pobierz

WNIOSEK - pobierz

PRZYKŁADOWY WNIOSEK - pobierz

 

 

20 lat służby

19 sierpnia 2019 roku mł. bryg. Dariusz Łęgosz Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie obchodził 20-lecie  służby.

Z tej okazji w dniu 19 czerwca podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP st. bryg.Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny mł. bryg. Dariuszowi Łęgosz.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.Zielone wakacje w gminie Brzuze

Zielone wakacje w gminie Brzuze 2019 rozpoczęły się 5 sierpnia i potrwają do 30 sierpnia. Dzieci odpoczywają w czterech punktach mieszczących się w miejscowościach: Brzuze, Ostrowite, Ugoszcz i Żałe. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze oraz wójt gminy Brzuze. Na realizację wypoczynku stowarzyszenie pozyskało dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program realizowany jest w oparciu o tematykę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Przewidziana jest między innymi wycieczka do gospodarstwa ekologicznego w Chełmży. Dwunastego i trzynastego sierpnia uczestnicy spotkali się ze strażakami z KP PSP Straży Pożarnej w Rypinie, którzy przedstawili między innymi zasady zachowania bezpieczeństwa nad wodą.

 

 

 

 

SERWIS KĄPIELOWY GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Na portalu znajdują się  informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji wszystkich kąpielisk gdzie bezpiecznie można spędzić czas z rodziną i znajomymi oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic. Więcej informacji pod adresem: https://sk.gis.gov.pl/

 

Szkolenie dla druhów OSP

 

W dniu 05-08-2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie przeprowadzono szkolenie dla druhów jednostek OSP dotyczące właściwego posługiwania się pojazdami ratowniczymi w kontekście zamiaru taktycznego.

 

Awanse w KP PSP

 

W dniu 01-08-2019r. podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy powitał absolwentów SA PSP w Poznaniu, którzy po dwóch latach kształcenia w szkole aspirantów rozpoczęli służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie. Są to;

- mł. asp. Frisztig Jakub

- mł. asp. Kamiński Karol

- mł. asp. Meller Szymon

 

Również z dn. 01-08-2019r. nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach w KP PSP w Rypinie. Od dn. 01-08-2019r. samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych prowadzi mł. asp. Marcin Czarnecki, natomiast do sekcji organizacyjno-kadrowej został mianowany mł. asp. Rafał Raczkowski.

 

 


PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE

W dniu 31 lipca 2019 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych st. kpt. Mirosława Ochońskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.  Podczas zmiany służbowej  Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Łydkowski w  imieniu wszystkich funkcjonariuszy podziękował za wieloletnią służbę i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Pan st. kpt. Mirosław Ochoński w roku 2002 ukończył w systemie przemiennym Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W trakcie pełnienia służby wykonywał obowiązki z zakresu ratownika, ratownika – kierowcy, oraz starszego specjalisty w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kontrolno-rozpoznawczych. Doświadczenie zawodowe tego strażaka pozwalało na realizowanie przez niego obowiązków w podziale bojowym poprzez pełnienie służb na zmianach służbowych i dyżurów domowych. Jego postawa służbowa, stosunek do nałożonych obowiązków zasługujące na wysoki stopień uznania. Służył także pomocą w prowadzeniu szkoleń bhp dla druhów z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

XIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

 

 

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP


 

25 lat pracy i służby

24 czerwca 2019 roku st. asp.  Janusz Okraszewski dowódca zastępu w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 25-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 24 czerwca podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP st. bryg.Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny st. asp. Januszowi Okraszewskiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

14 czerwca 2019 r. na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, w których udział wziął Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, władze lokalne, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z dh Leszkiem Kukowskim Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyróżniającym się strażakom wręczono medale, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, innych miejscowych zagrożeń, a także za długoletnią ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadał Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

BRĄZOWE ODZNAKI OTRZYMALI

 1. mł. asp. Marcin Czarnecki
 2. mł. bryg. Dariusz Łęgosz
 3. mł. bryg. Cezary Nowiński
 4. st. asp. Janusz Okraszewski
 5. st. ogn. Lidia Rafalska

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał wyższy stopień służbowy w korpusie oficerów straży pożarnej:

stopień brygadiera otrzymał mł. bryg. Andrzej GÓRECKI

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów straży pożarnej:

stopień aspiranta sztabowego  otrzymał st. asp. Marek MURAWSKI

stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Jacek SIUDOWSKI

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów straży pożarnej:

stopień starszego ogniomistrza otrzymali ogn. Artur DUDKIEWICZ

ogn. Rafał LUTKIEWICZ

stopień ogniomistrza otrzymali mł. ogn. Mirosław BŁAŻEJCZYK

mł. ogn. Krzysztof MELLER

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali st. sekc. Artur KUROWSKI

st. sekc. Sławomir MATYJASIK

st. sekc. Marcin MURANOWSKI

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie nadał wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych straży pożarnej:

stopień starszego strażaka otrzymał str. Arkadiusz KANIEWSKI

 

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Rypinie, które otrzymali:

asp. sztab. Marek MURAWSKI

st. asp. Janusz OKRASZEWSKI

Szczególnym momentem uroczystych obchodów Dnia Strażaka było przekazanie i poświęcenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA 9/60 dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Przekazania samochodu dokonał Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak, a nowy wóz bojowy poświęcił kapelan kujawsko – pomorskich strażaków ks. Mariusz Stasiak.

 

 

Zawody Sportowo - Pożarnicze gminy Wąpielsk

W dniu 2 czerwca 2019 r., podczas Gminnego Święta Rodziny odbyły się Gminne Zawody Strażackie, w których udział wzięły Ochotnicze Straże Pożarnej z terenu Gminy Wąpielsk. Zawody swoją obecnością zaszczycili:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Górecki,  Wójt Gminy Rypin Dariusz Górski oraz Prezesi i Naczelnicy poszczególnych jednostek.

Klasyfikacja generalna grupy A:
1. OSP Długie
2. OSP Wąpielsk
3. OSP Radziki Duże

 

Zawody Sportowo - Pożarnicze gminy Rypin

W dniu 2 czerwca czerwca 2019 r w Sadłowie  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rypin. W zawodach udział wzięło 8 drużyn w tym 2 młodzieżowe.  Zawody swoją obecnością zaszczycili:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Górecki,  Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Jan Pankowski oraz Prezesi i Naczelnicy poszczególnych jednostek.

Klasyfikacja generalna grupy A:
1. OSP Stępowo
2. OSP Kowalki
3. WOSP Zakrocz

4. OSP Sadłowo

5. OSP Godziszewy

6. Rypałki


Klasyfikacja generalna MDP:
1. OSP Sadłowo
2. OSP Kowalki

 

Zawody Sportowo - Pożarnicze gminy Rogowo

W dniu 01 czerwca 2019 r w Rogowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rogowo. W zawodach udział wzięło 6 drużyn w tym 3 młodzieżowe oraz 3 drużyny żeńskie.  Zawody swoją obecnością zaszczycili:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Górecki, Wójt Gminy Rogowo Zbigniew Zgórzyński oraz Prezesi i Naczelnicy poszczególnych jednostek.

Klasyfikacja generalna grupy A:
1. OSP Rogowo
2. OSP Kobrzyniec
3. OSP Świeżawy

3. OSP Pręczki

4. Rogówko

Klasyfikacja generalna żeńska:

1. OSP Rogowo

2. OSP Świeżawy

3. OSP Rogówko

Klasyfikacja generalna MDP:
1. OSP Świeżawy gr.1

2. OSP Świeżawy gr.2
3. OSP Rogówko

25 lat pracy i służby

15 maja 2019 roku ogn.  Wiesław Czarnecki starszy ratownik w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 25-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 15 maja podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Andrzej Górecki wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny ogn.Wiesławowi Czarneckiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

W sobotę 11 maja b.r.w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka z terenu gminy Rypin.

Spotkanie zostało zorganizowane przez urząd gminy, we współpracy z gminnym zarządem OSP w Rypinie. W wydarzeniu uczestniczyli ochotnicy z Kowalk, Sadłowa, Stępowa, Rypałk, Godziszew i Zakrocza.

Wśród gości byli m.in. komendant PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, prezes zarządu powiatowego ZOSP w Rypinie Jan Pankowski i komendant gminny ZOSP dh Jędrzej Zimnicki oraz prezes gminny dh. Tomasz Jezierski. Goście oraz wójt Janusz Tyburski w wystąpieniach przekazali serdeczne życzenia strażakom, wskazując jednocześnie na znaczenie ich trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby.

 

Strażacki PIKNIK w Rypinie, 5 maja 2019 r.

W niedzielę, 5 maja br., w niezwykłej oprawie odbył się Piknik Strażacki w Rypinie. Na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogromna rzesza strażaków, zarówno ochotniczej, jak i państwowej straży pożarnej przywitała okolicznych mieszkańców, prezentując swój zawód i służbę. Na to spotkanie przybyli wyjątkowi goście – Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, a także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski. Gościom przez cały czas towarzyszyli gospodarze, gdzie ze strony strażackiej byli to: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, Jego Zastępca mł. bryg. Jacek Kaczmarek oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski. Obecni byli Wicewojewoda Józef Ramlau, kujawsko-pomorscy parlamentarzyści oraz lokalni samorządowcy na czele z Burmistrzem Miasta Rypin Pawłem Grzybowskim i starostą rypińskim Jarosławem Sochackim oraz Wójtowie Gmin powiatu rypińskiego.

Imprezę zorganizowali wspólnie: Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski oraz Prezes Fundacji „Orlen – Dar Serca” Katarzyna Różycka.

Podczas imprezy Premier Mateusz Morawiecki  wręczył nagrody strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z ponad 100-letnią tradycją. Każda z takich jednostek otrzymała czek na kwotę 20 000 złotych. Wśród nagrodzonych były:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbinie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrwilnie.

Kolejne wyróżnienia i podziękowania skierował do strażaków Minister SWiA Joachim Brudziński – nagrody otrzymali strażacy OSP, legitymujący się najdłuższym stażem :

dh Mieczysław Wardencki – OSP Brzuze,
dh Karol Derdowski – OSP Skrwilno,
dh Jerzy Talar – OSP Długie,
dh Mieczysław Milewski – OSP Skrwilno .

Komendant Główny PSP wyręczył nagrody funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, każdemu według jego osobistych zasług w strażackiej służbie. Nagrody otrzymali:

bryg. Paweł Warlikowski – KP PSP Golub Dobrzyń,
bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska – KW PSP Toruń,
mł. bryg. Tomasz Czajka – KM PSP Bydgoszcz,
kpt. Artur Tokarczyk – KP PSP Chełmno,
kpt. Jarosław Herbowski – KM PSP Toruń,
asp. sztab. Jacek Zakórzewski – KM PSP Bydgoszcz,
st. asp. Robert Osiński – KP PSP Inowrocław,
mł.ogn. Sebastian Łabich – KP PSP Nakło nad Notecią,
sekc. Michał Erdmański – KM PSP Bydgoszcz,
sekc. Marcin Liana – KP PSP Żnin.

Piknik strażacki trwał cały dzień. Można tam było poznać historię strażackich wozów bojowych, doświadczyć wspinaczki w asyście strażaków specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, wejść do strefy zadymionej i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej. Najsilniejsi mogli zmierzyć swoje siły na prawdziwym, strażackim torze przeszkód. Przez cały czas uczestnikom majówki  towarzyszyły ze sceny zespoły artystyczne, a całość wieczorem zwieńczył koncert zespołu ENEJ.

 

 

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

 

 

Życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

życzenia

 

 

 
 

 

 

 

film - życzenia


 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno w powiecie rypińskim odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego, któremu przewodniczył Prezes druh Zdzisław Dąbrowski. Uczestników spotkania oraz zaproszonych gości wśród których znaleźli się również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej na czele z nadbryg. Januszem Halakiem – Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którą w imieniu Dyrektora RDLP w Toruniu Bartosza Michała Bazela reprezentowała Pani Honorata Galczewska, powitali gospodarz gminy Skrwilno Wójt Dariusz Kolczyński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Tomasz Gnap. Druhowie w trakcie posiedzenia podsumowali swoją działalność oraz przedstawili informacje o pracy Prezydium Zarządu, realizacji budżetu za 2018 rok, kampanii sprawozdawczej  w OSP, Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także obchodach Dnia Strażaka i odznaczeniach korporacyjnych. Nie zabrakło również informacji dotyczącej dotacji celowej dla jednostek OSP i współpracy z Lasami Państwowymi oraz Państwową Strażą Pożarną. Przed podjęciem uchwał i dyskusją, ważnym elementem posiedzenia była informacja Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Janusza Halaka na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w naszym województwie oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pan Komendant szczegółowo omówił statystykę zdarzeń w 2018 roku na terenie województwa, podziękował druhom za swoją działalność statutową a także za udział w likwidacji zdarzeń i wsparcie w tym zakresie PSP. Przedstawiona została również informacja dot. dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków budżetu państwa, które w roku 2018 wyniosło około 30 mln zł. Zaznaczył, że środki z roku na rok są coraz większe i przeznaczone były między innymi na zakup 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi z silnikami zaburtowymi, sprzętu do ratownictwa medycznego itd. Posiedzenie zakończyło się wspólnym  poczęstunkiem, na który zaprosili wszystkich gospodarze spotkania.

 


"spoKREWnieni służbą"

9 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą" w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie odbyła się zbiórka krwi. Celem akcji było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, oraz zebranie jak największej ilości krwi dla poszkodowanych w wypadkach i chorych. W akcji uczestniczyło 7 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, 12 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz 5 uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2.  W ramach akcji oddano 10,8 litrów krwi.Szkolenia przypominające dla druhów z OSP.

Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń. W dniach 06 - 07 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie zorganizowane zostało szkolenia przypominające z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, sprzętu OUO, ratownictwa technicznego, działań ratowniczo - gaśniczych dla druhów OSP z powiatu rypińskiego włączonych  do KSRG oraz wspomagających system.

W szkoleniu uczestniczyło 80 druhów.


 

 

 

Ćwiczenia w Ugoszczu

W dniach 21-23 marca 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu gm Brzuze.
Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ratowników z: lokalizacją wyjść ewakuacyjnych, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektu. W ćwiczeniach brały również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

 

29 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pod czujnym okiem komisji do zmagań przystąpili laureaci etapów gminnych, podzieleni na dwie grupy wiekowe. Turniej składał się z testu pisemnego i części ustnej, podczas której uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Młodzież wykazała się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

 1. Martyna Tomaszewska – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
 2. Monika Sieczkowska - Szkoła Podstawowa Skudzawy
 3. Natalia Błażejewska - Szkoła Podstawowa Stępowo
 4. Julia Moczkowska – Szkoła Podstawowa w Rogowie
 5. Oliwia Raczkowska - Szkoła Podstawowa Radziki Duże

II grupa wiekowa – gimnazja

 1. Agnieszka Bilicka – Gimnazjum w Kowalkach
 2. Jakub Okoński – Gimnazjum w Skrwilnie
 3. Agata Rutkowska – Gimnazjum w Radzikach Dużych

 

Sprawny i prawidłowy przebieg etapu powiatowego zapewniło jury w składzie: st. kpt. Mirosław Ochoński (przewodniczący), mł. bryg. Tomasz Sokołowski, mł. bryg. Andrzej Górecki i mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

Na zakończenie spotkania  Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski oraz  prezes zarządu powiatowego ZOSP RPJan Pankowskiwręczyli uczestnikom turnieju pamiątkowe dyplomy i nagrody. Upominki otrzymali także wyróżnieni uczestnicy konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”, którzy przygotowali rysunki dotyczące pracy strażaków: gaszenia pożarów czy usuwania skutków powodzi.

Wizyta Komendanta Głównego PSP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie

16 marca 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Państwowej gen. brygadier Leszek Suski wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. W obecności Zastępcy Kujawsko - Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacka Kaczmarka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorza Łydkowskiego zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem i wyposażeniem rypińskiej komendy. Po zapoznaniu się z warunkami pełnienia służby strażaków przedstawił funkcjonariuszom najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania PSP. Omówiony został m.in. program modernizacji służb, rozdział środków finansowych  na sprzęt oraz wyposażenie komend. Komendant Główny PSP przedstawił kwestie dot. zakupionego sprzętu dla PSP, jak również dla OSP. Docenił i podziękował za włożoną pracę w utrzymanie sprzętu, pomieszczeń socjalnych i ogólną sprawność strażaków JRG a także za wzorową współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi. Na koniec wizyty przedstawił strażakom plan wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Złożenie meldunku przez Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowskiego

Przywitanie się Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z załogą.

Przegląd sprzętu znajdującego się na wyposażeniu komendy powiatowej.

Spotkanie ze strażakami pełniącymi służbę.

Podsumowanie wizyty Komendanta w Komendach PSP województwa Kujawsko - Pomorskiego

Kampania społeczna w KP PSP RYPIN

W dniach 11 - 14 marca 2019 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie w ramach kampanii społecznych "Kręci mnie bezpieczeństw, oraz  "Stop Pożarom Traw" uczestniczyli w spotkaniach poświęconych  tematu bezpieczeństwa dzieci podczas całego roku szkolnego, jak również z podniesieniem świadomości dzieci w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Zajęcia odbyły się w szkołach podstawowych w: Długiem, Starorypinie Prywatnym, Radzynku i Sadłowie.

 

SpoKREWnieni służbą 2019

Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, a tym samym na terenie Rypina zainaugurowana zostanie ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa  pod hasłem „spoKREWnieni służbą".

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 09 kwietnia 2019 r.  od godziny 12:00 do Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie. Zapraszamy serdecznie również druhów z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu rypińskiego. Szczegółowych informacji udziela Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Sadłowo

Dnia 09 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Sadłowo za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście :  Janusz Tyburski Wójt Gminy Rypin, Przewodnicząca Rady Gminy Rypin Pani Wiesława Sokołowska wraz z radnymi, st. bryg Grzegorz Łydkowski Komendant Powiatowy PSP w Rypinie, Tomasz Jezierski Prezes Gminny OSP. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.Zdarzenia

10.03.2019 - BUDYNEK MIESZKALNY

W dniu 10 marca 2019 r. ok. godz. 09:50 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Rypinie wpłynęło zgłoszenie o palącym się budynku mieszkalnym w m. Skrwilno. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano palące się poddasze nieużytkowe budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem ratowników i znajdowali się na zewnątrz obiektu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy użyciu podnośnika SHD-23 strażacy zabezpieczeni w sprzętu ochrony układu oddechowego podali prądy wody na palący się dach i ugasili pożar. Kolejne działania strażaków polegały na rozbiórce spalonej więźby dachowej i zabezpieczeniu budynku plandekami przed opadami atmosferycznymi. W działaniach udział brały 3 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz 2 zastępy OSP ze Skrwilna i Przywitowa.

 

Targi Pracy Rypin 2019

W dniu 07 marca 2019 r.  w Rypińskim Centrum Sportu odbyły się Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Punktem Pośrednictwa Pracy OHP.  Była to doskonała okazja do zaprezentowania szkół oraz lokalnych przedsiębiorców i firm. Nie zabrakło również funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Rypinie w osobach mł. bryg. Tomasza Sokołowskiego oraz mł. asp. Jarosława Bieżuńskiego, którzy przedstawili specyfikę służby w Państwowej Straży Pożarnej, zasady naboru do służby oraz system kształcenia w zdobyciu zawodu strażaka. Na spotkaniu przedstawiono również tematykę związaną z trwającymi właśnie kampaniami społecznymi: "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"

Film o Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w PoznaniuZebranie sprawozdawcze w OSP ŻAŁE

Dnia 02 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Żałe za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście : Jan Koprowski - Wójt Gminy Brzuze , mł. bryg Andrzej Górecki - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie, Mieczysław Wardencki - Komendant Gminny OSP, Ryszard Kaźmierkiewicz Prezes Gminny OSP. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWANS W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W RYPINIE

W dniu 25 lutego 2019 podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki wręczył st. sekc.Pawłowi Dąbrowskiemu decyzje o mianowaniu na stanowisko starszego technika w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. kwatermistrzowskich w służbie stałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Kowalki

Dnia 23 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kowalki za rok 2018. Na zebranie licznie przybyli zaproszeni goście : dh. Zdzisław Dąbrowski- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu , Janusz Tyburski -Wójt Gminy Rypin , mł. bryg Andrzej Górecki - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie,  Wiesława Sokołowska - Przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Tomasz Jezierski -Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie, Wojciech Czapliński-Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rypinie. Po przywitaniu gości, odśpiewaniu hymnu, wybraniu przewodniczącego i protokolanta zebrania przedstawiono sprawozdanie za rok 2018 i plan działalności na rok 2019. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki który przekazał i omówił pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego podsumowania roku 2018 oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej                w Toruniu skierowanego do druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE

W dniu 22 lutego 2019 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich asp. sztab. Andrzeja Kierkowskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne, po ponad 25 latach nieprzerwanej służby.  Podczas zmiany służbowej  Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Łydkowski w  imieniu wszystkich funkcjonariuszy podziękował za wieloletnią służbę i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Pan asp. sztab. Andrzej Kierkowski w roku 2002 ukończył w systemie przemiennym Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W trakcie pełnienia służby wykonywał obowiązki z zakresu ratownika, ratownika – kierowcy, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kwatermistrzowskich. Doświadczenie zawodowe tego strażaka pozwalało na realizowanie przez niego obowiązków w podziale bojowym poprzez pełnienie służb na zmianach służbowych i dyżurów domowych. Jego postawa służbowa, stosunek do nałożonych obowiązków zasługujące na wysoki stopień uznania. W sposób szczególny uczestniczył w procesie modernizacji i budowie siedziby Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Był bezpośrednio zaangażowany w realizację inwestycji oraz pozyskiwanie nowego sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, co wymagało dodatkowego zaangażowania i pracy poza wyznaczonym czasie służby. Służył także pomocą w pozyskiwaniu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu i pojazdów pożarniczych.

 

 

 

WYRÓŻNIONY STRAŻAK

W dniu 18 lutego 2019 podczas zmiany służbowej Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie mł. bryg. Andrzej Górecki wręczył st. ogn. Rafałowi Orędowskiemu list gratulacyjny od Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu za profesjonalnie działania ratownicze i  udzieloną pomoc poszkodowanym w wypadku, który miał miejsce w dniu 5 lutego 2019 r w m. Dąbkowa Parowa powiat sierpecki.

"W kolejce po życie"

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. W naszym województwie operatorzy obsługujący połączenia alarmowe na numer 112 w 2018 r. odebrali blisko 1,5 mln połączeń! Pamiętaj! Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.Czy wiesz, że pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, straż miejska, służby ratunkowe nad wodą i w górach to instytucje, które MAJĄ SWÓJ OSOBNY ZGŁOSZENIOWY NUMER TELEFONU ?!!!Tego dnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz rozpoczął kampanie informacyjno-edukacyjną "W kolejce po życie!", która ma uświadomić społeczeństwo w jakich sytuacjach powinniśmy wybierać numer 112 na swoich telefonach!

1_m_2

W 2018 roku w naszym województwie było ponad milion czterysta tysięcy zgłoszeń pod numer 112. Ponad 76% było: fałszywych, złośliwych, anulowanych… Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Nie blokuj! 112 - kolejka po życie!

112

 

ZDARZENIA

05.02.2019 r.  - BUDYNEK GOSPODARCZY

W dniu 05 lutego ok. godz. 20:55 wpłynęło zgłoszenie o  palącym się budynku gospodarczym w m. Czumsk Duży gm. Rogowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano budynek gospodarczy całkowicie objęty pożarem. Właściciel na miejscu poinformował, że nie ma osób poszkodowanych oraz że w jednym z pomieszczeń znajdują się plastikowe kanistry z paliwem (ON). Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podano dwa prądy wody w natarciu na palący się budynek oraz jeden prąd wody o w obronie. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego. Z jednego z pomieszczeń wyniesiono pojemniki z paliwem oraz dwie butle z gazem propan - butan. Na tym zakończono działania. W działaniach udział brały Zastępy OSP Kowalki, Skrwilno, Kobrzyniec oraz dwa samochody z KP PSP w Rypinie.

 

06.02.2019 r.  - SAMOCHÓD OSOBOWY

W dniu 06 lutego ok. godz. 10:35 wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo w m. Strzygi (granica terenu chronionego KP PSP w Rypinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia  zastano samochód osobowy VW Touareg znajdujący się w rowie. Pojazdem podróżował samodzielnie mężczyzna, który w skutek obrażeń nie był w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. Poszkodowany uskarżał sie na ból w okolicy kończyn dolnych oraz miednicy. Miejsce zdarzenia zabezpieczono Strażacy przystąpili do udzielania KPP poszkodowanemu. Wykonanie dostępu do poszkodowanego nie wymagało użycia narzędzi hydraulicznych. Strażacy zabezpieczyli pojazd poprzez odłączenie zasilania akumulatorowego. Poszkodowany został przekazany przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM, który zabrał mężczyznę do szpitala. Dalsze czynności dochodzeniowo - śledcze podjęła policja. Ruch odbywał sie wahadłowo. W działaniach udział brał zastęp OSP Osiek, OSP Strzygi, dwa samochody z KP PSP w Rypinie oraz dwa samochody z KP PSP w Brodnicy.

NARADA W KP PSP W RYPINIE ZA ROK 2018

W dniu 01 lutego 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyła się narada służbowa, na której dokonano podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Rypinie i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu rypińskiego w roku 2018. W naradzie uczestniczyli: Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOPSP RP w Toruniu dh Piotr Tomaszewski, wicestarosta rypiński dh Piotr Czarnecki, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony p.pożarowej oraz prezesi i druhowie OSP. Podczas narady poruszone zostały tematy dotyczące realizacji zakupów w ramach dotacji budżetowej dla jednostek OSP. Omówiono również wyniki inspekcji operacyjno – technicznej w OSP w 2018 r., analizę wyszkolenia, wyniki przeglądu technicznego sprzętu i wyposażenia jednostek. Przedstawiona została także działalność KP PSP w Rypinie w kontekście kampanii społecznych MSWiA oraz KG PSP. Na zakończenie narady głos zabrał Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, realizację zakupów sprzętu dla OSP oraz przedstawił plany na rok 2019.

 

Ćwiczenia na lodzie

W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rypinie oraz druhowie z wybranych jednostek OSP z terenu powiatu rypińskiego. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Praktyczna część ćwiczeń obejmowała dwa epizody: pierwszy polegał na doskonaleniu umiejętności związanych z podejmowaniem poszkodowanego, pod którym załamał się lód i nie może wydostać się o własnych siłach z wody, drugi - ewakuacja osoby znajdującej się na lodzie, która nie jest w stanie samodzielnie zejść, ponieważ lód pęka. Ćwiczenia obyły się w m. Skrwilno, Kopiec oraz Brzuze.

 

20 lat pracy i służby

23 stycznia 2019 roku st. sekc. Artur Kurowski starszy ratownik w Komendzie PSP w Rypinie obchodził 20-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu 23 styczniaa podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz  z pracownikami Komendy podziękował za dotychczasową pracę i służbę, wręczył list gratulacyjny st. sekc. Arturowi Kurowskiemu.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


 

Bezpieczne ferie zimowe w powiecie rypińskim

W ramach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie cyklu spotkań pt. "Bezpieczne ferie zimowe", "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny", "Czujka na Straży twojego bezpieczeństwa", na terenie szkół podstawowych w powiecie rypińskim będą odbywać się cykliczne spotkania, w trakcie których zostaną przeprowadzone z dziećmi pogadanki, gdzie strażacy będą przybliżali dzieciom zasady bezpiecznych zachowań w okresie zimowych. Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzić strażnicę, aby poznać charakter strażackiej służby, wyposażenie indywidualne strażaka oraz sprzęt i pojazdy pożarnicze..

W dniach 10 - 11 odbyły się pierwsze z tego cyklu spotkania. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kowalkach oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie. Przeprowadzili pogadankę o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych, zasadach zachowania się na lodzie oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Spotkanie opłatkowo - noworoczne w Rypinie

W dniu 03 stycznia 2019 r. w Rypinie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Rypinie, w którym udział wziął Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Ardanowski, Poseł  na Sejm Pani Joanna Borowiak, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Józef Ramlau, Sekretarz Premiera Mateusza Morawieckiego Pani Anna Gembicka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pan Ryszard Bober, radni powiatowi i miejscy, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego jak również przedstawiciele służb mundurowych  w tym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski oraz Komendant Powiatowy Policji insp Paweł Cichacki.

Uroczystość zaszczycili księża: ks. infułat Marek Smogorzewski Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, ks. kanonik Andrzej Krasiński Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, którzy złożyli życzenia świąteczne oraz wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój odczytując fragment ewangelii.

Zgodnie z polskim obyczajem uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia.

Nowy Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Rypinie

W dniu 28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie  wręczył  akt mianowania mł. bryg. Cezaremu Nowińskiemu. Była to również okazja do wręczenia asp. Radosławowi Wąsickiemu decyzji o awansie na stanowisko starszego dyżurnego stanowiska kierowania. Podczas zbiórki Komendant Powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych wręczył nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mirosławowi Ochońskiemu oraz nagrody Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomaszowi Sokołowskiemu oraz asp. sztab. Andrzejowi Kierkowskiemu.

Strażacy OSP zatankują taniej na stacjach Orlen i Bliska

Od stycznia strażacy, działający w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będą tankować paliwo taniej. Zniżka, naliczana na podstawie karty lojalnościowej to 8 groszy za każdy litr paliwa na stacjach Orlen i Bliska.

Umowę w tej sprawie podpisał Daniel Obajtek - prezes zarządu PKN Orlen oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Do udziału w programie uprawnieni są czynni zawodowo druhowie OSP z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez każdego strażaka z rabatu w wysokości 8 groszy za każdy litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w projekty ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od wielu lat współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, które na co dzień służą milionom Polaków. "Rabat na paliwo dla tej grupy traktujemy nie tylko jako wsparcie, ale także inwestycję. W ten sposób doceniamy ich zaangażowanie w ochronę i ratowanie ludzkiego życia. Dzisiejsza umowa oznacza, że blisko 100 tys. członków tej formacji już od Nowego Roku będzie miało możliwość korzystania             z atrakcyjnych rabatów na paliwo" – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

W kraju do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. strażaków-ochotników.

PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych" systematycznie przekazuje środki finansowe. W ciągu 18 lat straż pożarna otrzymała ponad 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego                  i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

W ramach tego programu w dniu 27 grudnia 2018 r. w Komedzie Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu rypińskiego, podczas którego Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Łydkowski wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Andrzejem Góreckim przekazali karty lojalnościowe dla uprawnionych druhów.

 

 

 

 

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP


Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego


Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Spotkanie opłatkowe w Rypinie

19 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz zaproszeni goście w osobach: st. bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin, Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Dąbrowski, ks. Mariusz Stasiak – kapelan strażaków Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ks. infułat Marek Smogorzewski Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, ks. Kanonik Andrzej Krasiński Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, dh Jan Pankowski Prezes Powiatowy ZOSP w Rypinie.
Komendant podziękował strażakom za zaangażowanie w przeprowadzonych akcjach, a także w pracach na rzecz tutejszej jednostki oraz złożył wszystkim zgromadzonym i przybyłym na spotkanie i ich rodzinom życzenia Bożonarodzeniowe.

 

 

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO

8 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie odbyło się szkolenie z zakresu musztry dla składów pocztów sztandarowych i dowódców uroczystości dla druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu rypińskiego. Zajęcia obejmowały wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne podczas których doskonalono musztrę min. z zakresu defilady pododdziałów pożarniczych oraz zachowania składów pocztów sztandarowych w trakcie strażackich uroczystości.

Szkolenie przeprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie mł. bryg. Dariusz Łęgosz.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 16 marca 2020 12:44)

Więcej…